Informace o webu

  • Web využívá redakční systém WordPress 3.9.2, který může být v závislosti na nově vydaných verzích aktualizován. Více informací o redakčním systému najdete na http://www.wordpress.org/.
  • Struktura layoutu i obsahu je vytvořena v HTML5. Vizuální prezentace využívá kaskádové styly CSS3.
  • Některé prvky jsou zobrazeny pouze se zapnutou podporou JavaScriptu v prohlížeči, nicméně jedná se o prvky, které nemají vliv na obsah a přístup k němu.
  • Pokud jsou do obsahu začleněny dokumenty ke stažení ve formátu PDF, je možné k jejich zobrazení použít bezplatného prohlížeče dostupného na adrese http://get.adobe.com/cz/reader/.
  • Autorem loga BABOČKA, webdesignu i kódu šablon implementovaných do redakčního systému je Martin Kůra – KURIOS. Vaše náměty, postřehy či informace k technické části webu můžete poslat na e-mail marty.kura@gmail.com.