MUDr. Vlaďka Obdržálková

lékařka, celostní terapeutka, dula

Lékařka, celostní terapeutka a dula, máma pěti synů, kteří ji přivedli na cestu vnímání života v souvislostech ve snaze najít odpovědi na otázky proč jsou nemocní a na co reagují svým chováním.

V roce 1992 vystudovala pediatrii na lékařské fakultě MU v Brně a do roku 1995 se věnovala klinické praxi. Další tři roky zasvětila preventivní medicíně v Poradně AIDS.

V letech 1998 – 2001 absolvovala studium konstituční homeopatie na Homeopatické fakultě v Brně, která výrazně ovlivnila její celostní nazírání na člověka. Souběžně se až do roku 2002 získávala další poznatky prostřednictvím kurzů ve škole jógy Karakal ve Frýdku Místku.

Od roku 2001 do roku 2004 provozovala homeopatickou praxi, nicméně příchod jejích potomků na svět ji nasměroval k absolvování kurzu při České asociaci dul.

Od roku 2004 se věnuje celostní medicíně, rodinnému poradenství a praxi duly. Předává ženám poselství, že vědomé žití je vklad nejen pro ně samé, ale hlavně pro jejich děti a pro další generace, které přijdou po nás.