Vlaďka Hlavsová

porodní asistentka, zakladatelka a manažerka centra Babočka

Homeopatka a porodní asistentka s dlouholetou praxí a zakladatelka nestátního zdravotnického zařízení v porodnicko-gynekologické péči v Uherském Hradišti.

Po absolvování studia na Gymnáziu v Uherském Hradišti se rozhodla následně pokračovat ve svém vzdělávání na Vyšší zdravotnické škole ve Zlíně v oboru porodní asistence a gynekologie.V průběhu praxe absolvovala kurzy masáží, školení Energy terapeutů, studium příznakové a konstituční homeopatie v Brně zakončené diplomem klasické homeopatie,emoční homeopatie u M.Kafkové,  metodu Alpha Nursing a terapeutický přístup dle W.Reicha u norské psycholožky Mony Lisy Boyesen.

Svou praxi zahájila ve Fakultní porodnici Obilní trh v Brně, poté působila v rehabilitačním zařízení Pflege und Rehabilitationseinrichtung Alpenpark v Kiefersfeldenu v Německu. Pro agenturu Sankt Elisabeth  také pracovala jako zdravotník v Rakousku. Od roku 1998 do 2016 byla součástí týmu Porodnicko gynekologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

Obdržené certifikáty:

  • homeopatie příznaková, konstituční a emoční
  • alpha nursing výcvik – jemná poporodní péče
  • motýlí masáže pro dospělé, motýlí novorozenecké masáže
  • masáže těhotných s využitím aromaterapie
  • baby masáže
  • poradce Energy, měření supertronicem

Od roku 2008 spolupracuje se vzdělávacím, rodinným a dobrovolnickým centrem Akropolis v Uherském Hradišti. Díky této spolupráci v roce 2012 uskutečnila pracovní stáž v charitativním zařízení Worcester Snoezelen ve Velké Británii.

V listopadu 2012 založila v Uherském Hradišti nestátní zdravotnické zařízení, které od roku 2015 funguje pod názvem Babočka.

www.vladkahlavsova.cz