Podmínky použití

Použitím internetových stránek BABOČKA Uherké Hradiště na doméně www.babocka-uh.cz, dále jen stránek BABOČKA, vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami:

  • Pokud není uvedeno jinak, autorská práva k textům, grafice nebo jiným materiálům chráněným autorským právem, které jsou umístěny na stránkách BABOČKA, patří provozovateli stránek, jíž je Vlaďka Hlavsová, Štěpnická 1161, Uherské Hradiště, dále jen provozovatel. Jakékoli kopírování obsahu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
  • Stránky BABOČKA jsou hostovány na serveru Endora.cz, přičemž provozovatel ani poskytovatel hostingu nejsou v žádném případě zodpovědni za přímou, nepřímou, odvozenou nebo jakoukoli jinou újmu způsobenou v souvislosti s použitím nebo nedostupností stránek BABOČKA.
  • Provozovatel stránek BABOČKA nenese žádnou zodpovědnost a záruky za obsah externích internetových stránkek, na něž odkazuje. Zároveň nezaručuje správnost a aktuálnost těchto odkazů. Odkazy vedoucí naopak na obsah stránek BABOČKA jsou zcela v kompetenci poskytovatele odkazu s vyloučením jakýchkoli záruk. Omyly, textové chyby a změny jsou vyhrazeny.
  • Změny obsahu, uspořádání webu a webdesignu stránek BABOČKA může provozovatel provést kdykoliv bez předchozího upozornění.
  • Shromážděné osobní údaje uživatelů stránek BABOČKA jsou využívány pouze pro interní účely provozovatele a na vyžádání uživatele jsou smazány. V žádném případě nejsou poskytovány k jakýmkoliv účelům třetím stranám.