Etikoterapie

MUDr.Vlaďka Obdržálková

Vlaďka Hlavsová

Etikoterapie je léčebným postupem hledajícím příčiny nemocí fyzické nebo mentální roviny těla v nesprávném nebo nedostatečném mravním postoji k sobě samému a k druhým. Vychází z předpokladu, že „nemravné“ pocity a stavy jako závist, nenávist, zloba, strach, pocit křivdy apod. působí destruktivně na nehmotnou duši člověka a choroby jsou pak reflexí do hmotného lidského těla.

Nemoc tedy není brána jako samoúčelná, ale jako varovný signál, prostřednictvím kterého k nám promlouvá duše, když je s ní něco v nepořádku.

Etikoterapeut neléčí, pouze slouží jako pomocník při hledání místa, kde jsme se odklonili od správné cesty, od zákona lásky a jednoty. Je-li nalezeno nemocné přesvědčení v nitru a projeví-li nemocný touhu po změně a dostatek mravních sil k nápravě, pak dojde i k uzdravení fyzických příznaků.