Systemické rodinné konstelace

Čeněk Rosecký, Vlaďka Hlavsová

 

Systemické rodinné konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie, která umožňuje ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny. Poskytují východiska z problémů ve vztazích mezi lidmi i ve vztahu sama k sobě.

Rodinné konstelace pomáhají řešit rodinné, partnerské nebo osobní nesnáze a také
duševní či fyzické zdravotní obtíže. Poskytují příležitost zažít hluboké vědomí vzájemné sounáležitosti všech lidí a jsou také skvělým pomocníkem na cestě seberozvoje a osobního růstu.

Cena: 1200kč při zadání konstelace, 500kč při účasti bez konstelace.

 

Individuální systemické konstelace ( V- Hlavsová – konstelační terapeut ) – lze postavit konstelaci bez skupiny lidí, jen s terapeutem. Cena: 800kč