Systemické rodinné konstelace

Systemické rodinné konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie, která umožňuje ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny. Poskytují východiska z problémů ve vztazích mezi lidmi i ve vztahu sama k sobě.

Rodinné konstelace pomáhají řešit rodinné, partnerské nebo osobní nesnáze a také
duševní či fyzické zdravotní obtíže. Poskytují příležitost zažít hluboké vědomí vzájemné sounáležitosti všech lidí a jsou také skvělým pomocníkem na cestě seberozvoje a osobního růstu.

Individuální systemické konstelace v kombinaci s emoční homeopatií ( V. Hlavsová – konstelační terapeut ) – lze postavit konstelaci bez skupiny lidí, jen s terapeutem. Cena: 1200kč