Systemické rodinné konstelace

Systemické rodinné konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie, která umožňuje ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny. Poskytují východiska z problémů ve vztazích mezi lidmi i ve vztahu sama k sobě.

Rodinné konstelace pomáhají řešit rodinné, partnerské , osobní nesnáze a také duševní či fyzické zdravotní obtíže.

Poskytují příležitost zažít hluboké vědomí vzájemné sounáležitosti všech lidí a jsou také skvělým pomocníkem na cestě seberozvoje a osobního růstu. Metoda je založena na osobním prožitku a má efekt v mnoha rovinách. přinese nám důležité informace o daném systému a porozumění tomu, co se v něm skutečně děje i tomu, co je potřeba ke změně.V konstelacích máme možnost navázat KONTAKT SE SVÝMI EMOCEMI A HLUBOCE JE PROŽÍT.Postavený systém sám o sobě vytváří jakýsi obraz, který na nás dále působí.Významné jsou i věty, které v systému zaznějí. Jejich znění si odnášíme a mohou bát důležitým poselstvím na naší další cestě.

Individuální systemické konstelace v kombinaci s emoční homeopatií ( V. Hlavsová – konstelační terapeut ) – lze postavit konstelaci bez skupiny lidí, jen s terapeutem. Cena: 1400kč

Rodinné konstelace ve skupině – pořádají se 1 x za tři měsíce, cena: 1400 kč při zadání vlastní konstelace a 600 kč při účasti bez zadání konstelace.