Systemické rodinné konstelace

Libor Zvolánek, Čeněk Rosecký

 

Systemické rodinné konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie, která umožňuje ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny. Poskytují východiska z problémů ve vztazích mezi lidmi i ve vztahu sama k sobě.

Rodinné konstelace pomáhají řešit rodinné, partnerské nebo osobní nesnáze a také
duševní či fyzické zdravotní obtíže. Poskytují příležitost zažít hluboké vědomí vzájemné sounáležitosti všech lidí a jsou také skvělým pomocníkem na cestě seberozvoje a osobního růstu.